111 Vooroordelen

111 VOOROORDELEN OVER MASSA’S (en: Waar u er in het boek iets over kunt vinden) WAAR?
Alcohol Moest verboden worden, maar een biertje op zijn tijd is gezellig 114 vv
Alcoholverbod Altijd voor pleiten maar wordt dom genoeg nooit gehandhaafd 115
Anonimiteit Als je ze uit de anonimiteit haalt durven ze niet meer 35
Asociaal Massa’s trekken veel asociale elementen aan 26
Beleid Er is nooit genoeg beleid. Bovendien deugt het ook niet en het wordt niet goed uitgevoerd 70
Besmetting In massa’s raak je besmet door de emoties die daar uitbarsten 24 vv
Betrouwbaar Wat de politie zegt is nooit betrouwbaar, maar dat zou wel moeten 171
Bezoekcijfers Zijn altijd overdreven 100 vv
Bier Hoort bij feestvieren 114 vv
Blokkade Wordt door vrachtwagenchauffeurs gebruikt als chantage. Veroorzaken zeer lange files 145
Canaille Ouderwetse vorm voor tuig 42
Cases Daar leer je echt iets van. Veel nuttiger dan theorie 17 vv
Charisma Onze politici misssen charisma, daarom is het zo’n rotzooi 23
Crowd control De oplossing voor problemen met massa’s ligt in goede crowd control 158
Crowd management De oplossing voor problemen met massa’s ligt in goed crowd management 147 vv
Cultuur In de massa blijkt de cultuur maar een dun laagje te zijn. Daaronder ligt de jungle 29 vv
Daders Zijn altijd jonge mannen met een strafblad 26
Demonstraties Lopen vaak uit de hand, maar zijn essentieel voor de democratie 152
Disco Danshal: Plaats van onschuldig vermaak waar je eigen kinderen zich amuseren en anderen de beest uithangen 34
Draaiboek Als je maar een goed draaiboek hebt kan je weinig gebeuren 70
Draaiboeken Elke dienst maakt zijn eigen draaiboeken 150
Drugs Kunnen mensen tot razernij brengen. Ons soort mensen gebruikt ze niet 114 vv
Druggebruik Jongelui in massa’s zijn allemaal verdwaasd door druggebruik 114 vv
Dweilen met de kraan open Pogingen om iets aan de uitwassen te doen is dweilen met de kraan open 118
Emoties In massa’s tonen mensen hoe slecht ze met hun emoties kunnen omgaan 76
Escalatie Rellen ontstaan altijd door escalatie 61
Evenement Is het bezoeken waard 142 vv
Evolutie Klinkt veel sympathieker dan revolutie 79
Facebook Is enorm invloedrijk. Met Facebook kan men in zeer korte tijd duizenden mensen op de been brengen 168
Fans Zijn meestal verdwaasd 59 vv
Feest Is leuk 150
Flexibiliteit Daar mankeert het bij de politie nogal eens aan 159 vv
Gedrang Treedt onvermijdelijk op in massa’s en bij uitverkoop 63
Geruchten Bevatten altijd een kern van waarheid 163 vv
Gevaar Wordt altijd onderschat, vooral bij massa’s 57 vv
Gevangenisstraf Een zeer effectieve maatregel tegen Voetbalvandalisme. De gestraften leren in de nor allerlei nuttige zaken 95 vv
Geweld Daar draait het meestal op uit. Wordt veroorzaakt door oproerkraaiers 60
Hamburger Hoort bij feestvieren 150
Harde kern Is de aanstichter van alle ellende. Bestaat uit relmakers en oproerkraaiers 26
Heizeldrama De doden vielen door vechtpartijen met Britse Hooligans 60
Hetzelfde In menigten doen ze allemaal hetzelfde 79
Hooligan zie Voetbalvandaal 109
Hype Daar zal ik nooit intrappen 168
Idealisme Is een mooi iets. Zonder een dosis idealisme gaat het niet 77
IKEA Leuk familieuitje, heel iets anders dan massaal vertier 34
Imitatie In massa’s apen mensen elkaar al snel na 24 vv
Instinct In massa’s nemen de instincten het stuur over 33 vv
Jaarwisseling Oliebollen en vuurwerk horen erbij. Illegaal vuurwerk is gevaarlijk. zie verder Oud en Nieuw 111
Jan Hagel Ouderwetse term voor tuig (z.a.) 42
Jungle Dreigt steeds door te breken in massa’s 29
Koninginnedag Is een mooi feest voor iedereen. Wordt Koningsdag 67
Kraakpand Is altijd een rotzooi en wordt gewelddadig ontruimd 41
Kuddegedrag De beste verklaring voor wat mensen in massa’s doen 74
Leiderschap Is hard nodig in bepaalde situaties 23
Lijken Liggen in stapels voor de uitgang bij een discobrand 17
Lynchen Komt alleen in Zuidelijke landen voor 153
Manifestaties Zijn meestal indrukwekkend 152
Massa Bestaat uit heel veel mensen die allemaal hetzelfde doen. Moet je niet bij willen horen 16
Massacommunicatie Is niet belangrijk meer, het gaat nu alleen om de sociale media 165
Massahysterie Altijd gebruiken als men iets niet begrijpt 42
Massamaatschappij We leven in een massamaatschappij 38
ME er Slaat er woedend en redeloos op los. Is vaak een vrouw 94
Media We kunnen de media niet missen, maar er deugt niets van 163 vv
Menigte Is altijd woedend 20 vv
Mode Wordt vooral door vrouwen gevolgd 53
Motivatie Het ontbreekt mensen in massa’s vaak aan motivatie 29 vv
Mysterieuze ziekte Altijd gebruiken als velen zonder aanwijsbare reden ziek worden 52
Nooduitgang Is meestal versperd, maar wordt toch nooit gevonden 156
Normaal In massa’s doen mensen niet normaal 16
Normen De moderne mens kent geen normen meer 25
Observatie Je kan een hoop observeren door gewoon te kijken 100
Oefenen Politie en brandweer zijn onvoldoende geoefend 129 vv
Ontremming Noodzakelijk gevolg van in massa’s verkeren 115
Oproerkraaiers Soort mensen die uit is op oproer 26
Oud en Nieuw De jaarwisseling. Elk jaar opnieuw valt de schade en de ellende weer mee 111
Overheid Loopt altijd achter de feiten aan 93 vv
Paniek Ontstaat doordat mensen hun hoofd verliezen 156
Partydrugs Onschuldige pilletjes waar je het lang op kunt uithouden bij een feest 117
Plundering Komt bij rellen en rampen heel veel voor 156
Politie Zijn er nooit wanneer je ze nodig hebt 18
Popfestivals Feesten waar je je kinderen veilig heen kan laten gaan 135
Popmuziek Is cultuur 32
Pretpark Leuk familieuitje, heel iets anders dan massaal vertier 34
Preventie De overheid zou meer aan preventie moeten doen 171
Professional Iemand die zijn werk erg goed doet. Daar kun je op vertrouwen. 171
Rapalje Ouderwetse vorm voor tuig 42
Rationaliteit Gaat in massa’s maar al te vaak geheel verloren 22 vv
Regels De moderne mens respecteert geen regels meer 35
Rellen Worden veroorzaakt door relschoppers 104
Relschoppers Veroorzaken rellen 26
Revolutie Meer iets voor Zuidelijke landen 79
Scenarios Het werken met scenarios is veruit de beste manier van voorbereiding op massagebeurtenissen 160
Slachtoffers Zijn altijd te betreuren 60 vv
Sociale media Zijn enorm invloedrijk. Met Sociale media kan men in zeer korte tijd duizenden mensen op de been brengen 164
Spreekkoren Als ze kwetsend zijn moeten ze met alle mogelijke middelen bestreden worden 114
Stadion Hooliganisme speelt zich in de stadions af 58
Stadionverbod Dat zal de rotzakken leren! 95
Strak Het gevoel dat je krijgt door partydrugs 117
Strenge straffen Dat zal de rotzakken leren! 95
Televisiebewaking Is effectief tegen een bepaald soort overtreders die vaak in massa’s aangetroffen worden 165
Tuig Soort mensen dat niet ons soort mensen is. Zorgen voor veel problemen 42
Twitter Is enorm invloedrijk. Met Twitter kan men in zeer korte tijd duizenden mensen op de been brengen 168
Uitverkoop Leuk uitje. Een hoop gedrang maar ook een hoop lol 35
Voetbalfans Zijn allemaal net beesten 102
Voetbalvandaal zie Hooligan 109
Vrijmarkt Gezellige drukte 67
Vrouwen Doen niet aan massagedrag 26
Wetten In menigten gelden de wetten van de jungle 109 vv
Winkelen op Zaterdag Leuke hobby, heel iets anders dan massaal vertier 67
Zero tolerance Geen medelijden met de oproerkraaiers. Pakken en opsluiten 111
Zuipkeet Dient niet aangemoedigd. Symbool van de ondergang van onze beschaving 114 vv